Rūdninkų giria

Visai netoli Vilniaus plytinti Rūdninkų giria yra bene atokiausias, labiausiai laukinis Lietuvos miškas. Mat jos centriniame masyve, užimančiame apie 26 000 ha (iš viso giria užima apie 60 000 ha), nėra nei vieno kaimo, jokių svarbesnių kelių, tik nedideli miško keliukai. Už tai iš dalies galima dėkoti girios viduryje veikusiam kariniam poligonui.

Rūdninkų giria, nors ir ne tokia vaizdinga kaip ežeringos ir poilsiautojų taip mėgiamos Labanoro, Ažvinčių girios, visgi yra labai įvairi savo gamta. Šiaurinėje jos dalyje plyti raistai, čia yra viena didžiausių Lietuvoje žemapelkių – Šakos. Čia auga vietomis sunkiai praeinami užmirkę juodalksnynai, vingiuoja upeliai, nešantys savo vandenis į Merkį. Iš tų upelių didžiausias – Špigulė. Viduryje girią kerta Žygmantiškių kopagūbris, ant kurio auga gražūs sausi pušynai, panašūs į gretimoje Dainavos girioje ošiančius miškus. Į pietryčius nuo jo telkšo didelė Kernavo pelkė, kurioje yra ir didžiausias girios ežeras – Kernavas. Tiesa, prieiti prie jo ne taip lengva, mat jį iš visų pusių supa pelkynai, o ežero krantuose reikia būti atsargiam, kad neprasmuktum iki juostos. Yra ir daugiau mažesnių pelkučių, tiek aukštapelkių, tiek juodalksniais ir eglėmis apaugusių raistų, kurių daugiausia girios rytinėje dalyje. Pietinėje girios dalyje srūva Visinčios upė, daranti nesuskaičiuojamą daugybę kilpų. Nors upė tinkama plaukti baidarėmis, vietą nakvynei rasti gana sunku, nes daugelyje atkarpų krantai žemi ir pelkėti.

Girios viduryje yra ir karinis poligonas, apaugęs didžiuliais viržių plotais. Vietomis yra ir atvirų smėlynų, tad augalija ir gyvūnija čia unikali. Poligonas ankstyvą pavasarį traukia tetervinus, kurių burbuliavimas aidi iš toli.

Girioje gausu grybų, tad vasaros antroje pusėje ir rudenį ją užplūsta grybautojai, kurių čia kartais būna netgi daugiau nei grybų. Taip pat nemažai bruknynų ir mėlynynų, ir žinoma, pelkėse sirpsta spanguolės ir girtuoklės (vaivorai). Svarbu nepamiršti, kad kai kuriuose draustiniuose žmonių lankymas draudžiamas tam tikru metų laiku.